zakładanie spółek na cyprze
zakładanie spółek na cyprze


Jak założyć spółkę na Cyprze

Wymagane dokumenty


Obsługa

Wszelkie działania od momentu powołania odpowiedniej dla inwestora struktury są gwarantowane przez naszych prawników po stronie polskiej i cypryjskiej. Powołane dstruktury są w pełni transparentne i rozliczone, a księgi dostarczone do cypryjskiego urzędu skarbowego.


Opodatkowanie spółek na Cyprze

Spółka będąca rezydentem podatkowym na Cyprze jest opodatkowana od dochodów uzyskanych lub pochodzących ze źródeł zarówno na terytorium Cypru, jak i poza jej granicami.Spółka nie będąca rezydentem podatkowym na Cyprze jest opodatkowana od dochodów uzyskanych lub pochodzących wyłącznie ze źródeł na terytorium Cypru.

Spółka jest rezydentem Cypru jeżeli jest zarządzana i kontrolowana na Cyprze. Podatki zapłacone za granicą mogą zostać zapisane na poczet należnego podatku CIT na terytorium Cypru.

System podatkowy na Cyprze przewiduje jedną stawkę CIT w wysokości 12,5% jak również przewiduje szereg zwolnień m.in:


jak założyć spółkę na Cyprze

Opodatkowanie przychodów odsetkowych

Odsetki powstające w toku zwykłej działalności gospodarczej, w tym odsetki ściśle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz odsetki uzyskane w ramach programu zbiorowego inwestowania, nie są uważane za dochody odsetkowe i nie podlegają zwolnieniu.


Podatek VAT na Cyprze

Podatek od wartości dodanej nakłada się na dostawę wszystkich towarów i świadczenie usług na Cyprze, nabycie towarów z innych państw członkowskich oraz przywóz towarów z państw trzecich. Podstawowa stawka VAT wynosi 19%, zaś stawki preferencyjne odpowiednio 9%, 5% i 0%. Stawka podstawowa ma zastosowanie do dostaw wszystkich towarów i świadczenia wszystkich usług na Cyprze, które nie podlegają zerowej stawce, obniżonej stawce lub nie są zwolnione.
Zakładanie spółek na Cyprze - Bacht sp. z o.o. - domy cypr